Huy Gạo tâm huyết cùng Đại Việt SC, yêu AC Milan

Làng bóng đá phủi Hà Nội đang chứng kiến sự lớn mạnh của Đại Việt SC. Công đầu thuộc về ông bầu Nguyễn Khắc Huy, tức Huy Gạo.