“Hàng chuyên” đáng chú ý tại giải HPL S4

“Hàng chuyên” tức là những cầu thủ chuyên nghiệp đi đá phủi. Tại giải HPL S4, BTC vẫn giữ nguyên công thức mỗi đội được đăng ký tối đa 7 “hàng chuyên” trong đó có 3 người được thi đấu trên sân. Hãy cùng chúng tôi điểm danh những “Hàng chuyên” nổi bật sẽ tham gia tại giải HPL S4.

“Hàngchuyên”đángchúýtạigiảiHPLS4

“Hàng chuyên” tức là những cầu thủ chuyên nghiệp đi đá phủi. Tại giải HPL S4, BTC vẫn giữ nguyên công thức mỗi đội được đăng ký tối đa 7 “hàng chuyên” trong đó có 3 người được thi đấu trên sân. Hãy cùng chúng tôi điểm danh những “Hàng chuyên” nổi bật sẽ tham gia tại giải HPL S4.