BảngA(HL1-S6):3điểmvàđitiếp

Qua 3 vòng đấu, cục diện bảng A lúc này vẫn rất khó lường và khó đoán để có thể quyết định “người đi…kẻ ở”.