Lãnh đạo thực sự!Khi Manchester United mất bóng, Cristiano Ronaldo hét to+liên tục vỗ tay

Lãnh đạo thực sự!Khi Manchester United bị mất bóng, đồng đội của Ronaldo đã hét to+liên tục hoan nghênh [Berapa Lama Waktu Satu Pertandingan Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 9: Xem