Wan Pisca bước lên mắt cá chân của đối thủ, và chỉ có 10 người rời Manchester United khi Asian Bookie Live Score

Wan Pisca bước lên nhuộm mắt cá chân của đối thủ và một nửa màu đỏ -Manchester United chỉ còn 10 người ở Manchester United [SCORE BOOKIE SCORE]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 15 tháng 9: Vào ngày 15 tháng 9, Giờ Bắc Kinh, vòng đầu tiên củaGiai đoạn Nhóm Champions League đang được tiến hành. Trong 35 phút, trò chơi diễn ra trong 35 phút,